Eğitim Müşaviri Ne Demek?

12-1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören burslu öğrenciler, kendi imkanlarıyla öğrenim gören dil okulu ve yükseköğrenim öğrencileri ile öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek öğrencilere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirir, bu öğrencilerle ilgili diğer iş ve işlemleri yürütür.

Egitim Müşaviri nedir?

MADDE 12 – (1) Eğitim müşaviri, ilgili mevzuatla kendisine verilen görevlerin, yapacağı iş bölümü çizelgesine göre, kendisine bağlı personel vasıtasıyla yapılmasından ve eğitim müşavirliği adına temsil ve ağırlama görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

Egitim Ateseligi ne demek?

Eğitim ataşesi

Eğitim ve öğretim konularında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Egitim Atasesi nedir?

Eğitim ataşesi: Eğitim ve öğretim konularında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır. Din ataşesi: Vatandaşlarına dini konuda hizmet vermek üzere gelmiş olan ilgili din alanında, genelde başkonsolosa bağlı çalışan diplomat.

Eğitim elçiliği nedir?

Eğitim ataşesi nedir? Eğitim ve öğretim konularında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır. Din ataşesi nedir? Vatandaşlarına dini konuda hizmet vermek üzere gelmiş olan ilgili din alanında, genelde başkonsolosa bağlı çalışan diplomat.

MEB Yurt Dışı Teşkilatı nedir?

g) Yurt dışı teşkilatı: Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları nezdindeki eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerini, ifade eder.

Konsolos ve büyükelçi arasındaki fark nedir?

Büyükelçilik, yabancı bir ülkede, kendi ülkesinin hükumetini diplomatik olarak temsil eden kurumdur. Konsolosluk ise büyükelçiliğin bir koludur.

You might be interested:  Üniversite Ders Geçme Notu Nasıl Hesaplanır?

Ateşe nedir nasıl olunur?

Bir devletin başka bir devlette temsilcisi olan elçiliklerine kendi uzmanlık (askeri, ticaret, basın, kültür vb.) alanına göre müşavir olarak görev yapan nitelikli kişidir.

Maliye ataşesi nasıl olunur?

a) Maliye müşaviri ve maliye ataşesi kadrolarına atanabilmek için; ekonomi, hukuk, idari ve siyasal bilimler dalları ile bunlara eşit en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak

Askeri Ataşe görevi nedir?

Askerî ataşe, dış temsilciliğe (ataşe) bağlı bir askerî uzmandır. Bu makamda genellikle elçilikte görev yapan üst düzey bir askerî görevli bulunur. Askerî ataşeler bağlı oldukları ulusal ordunun temsilcisi olarak elçiliğin askerî danışmanlığını yaparlar ve bilgi toplarlar.

Ataşemiliter ne demek kısaca?

Ataşemiliter, bir konsolosluğa yani elçiliğe bağlı uzman askerlere verilen isimdir. Ataşemiliter, bir milletin sahip olduğu diğer milletlerdeki elçiliklerde de bulunur ve askeri elçilik yapmasına imkan sunar. Mustafa Kemal Atatürk, Birinci Dünya Savaşı’nda Bulgaristan’ın başkenti olan Sofya şehrinde Ataşelik yapıyordu.

Basin ataşesi nedir?

Resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda, yabancı temsilciliklerde basın ile ilgili konuları düzenleyen yetkili ve sorumlu kimse.

Konsolos ne işe yarar?

Konsolosluk, yabancı ülkelerde, ülkesinin ticarî menfaatlerini koruyan ve diplomatik olmayan çeşitli resmî görevleri yerine getiren resmî dairelere verilen isim.

Büyükelçi diplomat mıdır?

Büyükelçi, eski tabirle ‘sefir-i kebir’ ya da yalnızca sefir, bir ülkenin başka bir ülkedeki en üst düzey temsilcisi olan diplomat’tır. Büyükelçiler, görevli bulundukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanı’nı temsil eder.

Büyükelçi olmak için ne yapılmalı?

Büyükelçi Nasıl Olunur? Adayların çoğu siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler veya tarih alanında lisans derecesine sahip olsa da, Büyükelçi olmanın tek bir yolu yoktur. Dış Hizmet için yüksek talep gören diller olan Arapça, Farsça ve Mandarin’de yabancı dil dersleri alınması tavsiye edilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector