FAQ: Destek Eğitim Odası Hangi Dersler Verilir?

Destek eğitim odasından hangi öğrenciler yararlanır?

Destek eğitim odasında, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir.

Destek eğitim odasında kimlere ders verilir?

Destek eğitim odası, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. yetenek alanları göz önünde bulundurularak ayrı destek eğitim odaları açılabilir.

Özel eğitimde destek eğitim hizmeti nedir?

4 Destek eğitim hizmetleri; özel gereksinimi ve/veya engeli olan öğrencilerin tıbbî ve eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç-gereç, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmasıdır.

Destek eğitimi Haftada kaç saat verilir?

Okul yöneticileri destek eğitim odasında görev alabilirler. Okul yöneticileri aylık karşılığı girmek durumunda oldukları ders görevlerini tamamladıktan sonra, hafta – da 6 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler.

Destek eğitim Odası maaş karşılığı sayılır mı?

Buna göre, Destek Eğitim Orasındaki görevler maaş karşılığı, ek ders ücreti karşılığı ve idari görev karşılığı da olmak üzere verildiğinden, (Kararın 10. Maddesinde sayılanlar hariç olmak üzere) “her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir” hükmünden yararlandırılır.

You might be interested:  Lise Veya Dengi Okul Ne Demek?

Sınıf öğretmenleri destek eğitim odasında kaç saate kadar görev alabilir?

Sınıf öğretmenleri maaş ve ek ders karşılığı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Sınıf öğretmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek Eğitim Odasında ders verilebilir.

Destek eğitimde neler yapılır?

Destek eğitim odasında; program farklılaştırma ve bireyselleştirmeye yönelik zenginleştirme ve genişletme uygulamaları yapılır. Öğretimin farklılaştırılmasına yönelik ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak bireyselleştirilmiş eğitim programı doğrultusunda değerlendirme yapılır.

Destek eğitime neden ihtiyaç vardır?

Destek eğitim odası, eğitiminde amaç kaynaştırma öğrencisinin gereksinim duyduğu alan veya alanlarda destek sağlayarak öğrencinin o dersle ilgili olarak başarabileceği en üst düzeye gelmesini sağlamaktır. Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlanması okul yönetimince yapılır.

Evde eğitimde kimler görev alabilir?

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 14. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde; ” Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri eğitim programı esas alınarak; özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir.

Kaynaştırma destek eğitim hizmetleri nelerdir?

Kaynaştırma, gerektiğinde sınıf öğretmenine ve / veya engelli öğrenciye destek özel eğitim hizmeti sağlanması koşulu ile engelli öğrencilerin normal eğitim ortamlarında eğitilmesidir.

Özel eğitim kaç saat?

Buna göre, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim anaokulları ile özel eğitim ana sınıflarında günlük 6 etkinlik saati olmak üzere haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam edilecek.

Sınıfta uyulması gereken kurallar en fazla kaç tane olursa akılda tutulma olasılıkları en yüksek olur?

Sınıf kurallarının öğretilmesi: Sınıf kuralları ve bu kurallara uymanın ve uy- mamanın sonuçları belirlenmeli ve tüm öğrencilere öğretilmelidir. Uzmanlar sınıf kurallarının en fazla yedi tane olması durumunda akılda kalabileceğini be- lirtmektedirler.

You might be interested:  Milli Eğitim Müdürlük Sınavı Ne Zaman?

Destek eğitim Uzaktan verilir mi?

Kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerden ortaokullarının 8. sınıflarına devam edenler için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle sürdürülebilecek.

30 saat derse olan öğretmen destek eğitim verebilir mi?

Özel eğitim öğretmeni 30 saate ek 8 saat destek eğitim odasında görev alabilir. Bu kapsamda normal müfredat kapsamında girdiği dersler de dâhil olmak üzere toplam da 38 saat ders görevi alabilir. Destek eğitim odasında verilen derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir.

Anasınıfı öğretmenleri destek eğitimi verebilir mi?

Daha önceki yönetmeliğe ve görüş yazılarına göre okul öncesi öğretmenleri destek eğitim odasına görev alamıyor iken şu an yürürlükte bulunan yönetmeliğe göre okul öncesi öğretmenleri destek eğitim odasında görev almaktadırlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector