FAQ: Evde Eğitim Ek Ders Ücreti Ne Kadar?

Evde eğitim Öğretmenleri kaç saat ek ders alır?

Bu çerçevede, evde eğitim hizmetleri kapsamında öğretmen görevlendirmesinde aynı yerleşim yerindeki öğretmenler arasından görevlendirme yapılması ve sınıf öğretmenlerine 8 saate kadar daha ek ders görevi verilerek evde eğitim hizmetlerinde görevlendirilebilecek.

Evde eğitim ek ders kaç saat?

Haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olamaz. Bu nedenle bir hafta da 10 saat evde eğitim faaliyeti uygulayan sınıf öğretmeni yine 8 saat ekders alır diğer 2 saat için ekders yazılmaz.

Evde eğitim hizmeti kaç saat?

MADDE 9- (1) Evde eğitim hizmetine iliĢkin planlama, bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına iliĢkin Ģartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olmamak üzere kurulca; hastanede eğitim hizmetine iliĢkin planlama ise okul yönetimince yapılır.

Evde eğitim 40 saate dahil mi?

Bilindiği gibi öğretmenlerin haftalık 30 saat normal ders görevi sınırı vardır. Ancak; DYK, BEP, İYEP, Egzersiz, Halk Eğitim kursları gibi farklı alanlarda görev alma imkanları da vardır. Buna iyep, evde eğitim vs dahil değildir. YAni 40 saat aşılabilir ve ücreti ödenir.

You might be interested:  Üniversite Hocalarına Nasıl Hitap Edilir Ingilizce?

Evde eğitim öğrenci kaç saat ders verilir?

Evde eğitim faaliyetleri öncelikle sınıf öğretmenleri olmak üzere diğer öğretmenlerin görevlendirmesi ile yürütülür. Evde eğitim hizmetine ilişkin planlama, bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olmamak üzere kurulca belirlenir.

Özel eğitim öğretmeni kaç saat ek ders alır?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim sınıflarında ders veren öğretmenlerle ilgili olarak da bir görüş yazısı yayınladı. Bu yazıya göre haftada 35 saat ders veren özel eğitim öğretmenleri 17 saat ek ders ücreti almaya hak kazanmaktadır. 18 saat karşılığında ise aylık verilmektedir.

Evde eğitim ek ders ödenecek mi?

Evde eğitimde görevlendirilen tüm kadrolu öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176’ıncı maddesi gereğince ek ders ücret-leri %25 fazlasıyla ödenir.

Özel eğitim kaç saat?

Buna göre, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim anaokulları ile özel eğitim ana sınıflarında günlük 6 etkinlik saati olmak üzere haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam edilecek.

Özel eğitim ek ders ücreti ne kadar?

Özel eğitim ihtiyaçları dersi fiyatı saatlik ortalama 98 TL. Bu ücret birçok kritere göre değişmektedir: özel eğitim ihtiyaçları öğretmeninin deneyimi. ders mekanı (online veya evde) ve konumunuz.

Sınıf öğretmeni haftada kaç saat evde eğitim verebilir?

Özel eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi 2 nci fıkrasının (a) bendinde “Öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati, sorumlu olduğu eğitim programı esas alınarak ilköğretim kademesinde veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için

Evde eğitim hizmeti nedir?

Evde Eğitim Hizmeti Nedir? Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanama- yacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, orta- okul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için evde sunulan eğitim hizmetidir.

You might be interested:  Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmen Ne Demek?

Tatilde evde eğitim ücreti ödenir mi?

MEB; ” Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, milli bayramlar nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde varsa üzerlerin de bulunan destek eğitim odası ile evde eğitim kapsamındaki ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.”

Öğretmen 40 saatten fazla derse girebilir mi?

Haftada 15 saatlik eğitim süresini aşarak haftada 15 saate kadar, DYK kursunu da dahil edilirse eğer, haftada 25 saate kadar branş öğretmenleri ek olarak derslere girebilir. Öğretmenler ise haftada toplamda 40 saate kadar ders verebiliyor.

40 saat derse giren öğretmen ne kadar ek ders alır?

Kısacası bir öğretmen; 30 saat ders ile birlikte destekleme ve yetiştirme kurslarında da 10 saat kurs toplamda 40 saat derse girdiğinde 40 saat ek ders sınırı var denilip nöbete ücret ödenmeyip, DDH ücreti ödenmeyip, sınıf öğretmenliği ücreti ödenmeyip 25 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Öğretmen Bir günde en fazla kaç saat derse girer?

Kararın 17. Maddesi kapsamında 6 saat Ders Dışı Etkinlik, Kararın 26 maddesi kapsamında 10 saat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, Haftalık toplamda 64 saate kadar fiilen derse girmesinin önünde yasal bir engel yoktur. Kararın 7. Maddesi kapsamında da 30 saate kadar hizmet içi eğitimlerde görev alınabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector