FAQ: Milli Eğitim Denetçisi Nasıl Olunur?

Öğretmenler müfettiş olabilir mi?

Yeni düzenlemeye göre, sadece “hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri” mezunları Bakanlık Maarif Müfettişi olabilecektir. Dolaysıyla Bakanlık, 8 yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenler arasından, yarışma sınavıyla Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı alabilecektir.

Müfettiş olmak için ne gerekli?

Bu mesleği yapabilmek için üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinden mezun olunması istenir.

  • Hukuk.
  • Ekonomi.
  • İşletme.
  • Maliye.
  • Kamu Yönetimi.
  • Uluslararası İlişkiler.
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri.
  • Ekonometri.

Milli Eğitim müfettişi ne iş yapar?

Maarif müfettişleri, illerde il müdürlüklerine bağlı olarak inceleme, araştırma, rehberlik hizmetleri ile il müdürünün vereceği diğer görevleri yapacak.

Müfettişler ne iş yapar?

İş Müfettişi Ne Demek? İş müfettişi; 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda teftiş ve denetleme yapan kişilere verilen mesleki isimdir.

Maarif müfettişi kimler olabilir?

Sınava fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış bakanlık mensupları katılabilecek.

You might be interested:  Ücretli Öğretmen Istifa Ederse Ne Olur?

Milli Eğitim müfettişleri ne kadar maaş alıyor?

Meslekte belirli bir süredir çalışan ve mesleki yeterlik şartlarını yerine getirerek MEB Maarif Müfettişi olmuş olan bir meslek mensubunun 2021 yılı maaşı yaklaşık olarak 8000 Türk Lirasıdır.

Hangi bölüm mezunları müfettiş olabilir?

Banka müfettişi olmak için üniversitelerin, dört yıllık eğitim veren Bankacılık, Matematik, Maliye, İşletme, İktisat ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Özel bankalarda çalışabilmek için başvurulan kurum tarafından düzenlenen yazılı sınav ve sözlü mülakata girmek gerekmektedir.

Müfettiş olmak için hangi sınavlara girilir?

Bazı kurumlar KPSS P3 puanı ile personel alırken bazı kurum ve kuruluşlar KPSS sınavında işletme, maliye, muhasebe, İngilizce ve istatistik gibi A grubu oturumlara girme şartı ile hesaplanan KPSS P37, KPPS P5, KPSS P4 gibi puan türleri ile müfettiş ve müfettiş yardımcılıkları kadrolarına personel alır.

Müfettiş Yardımcısı olmak için kpss’den kaç puan almak gerekir?

SINAV SÜRECİ Yazılı sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmalıdır.

Maarif müfettişi nerede çalışır?

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Ankara’da kuruludur ve Milli Eğitim Maarif Müfettişleri temelde Ankara’da görev yapmaktadırlar. Ancak gerek görülmesi haline Bakanlık başka illerde çalışma merkezleri kurabilmektedir.

Maarif Müfettişleri Koordinatörü ne iş yapar?

Başkanlığın ve İl Maarif Müfettişlerinin Taşınır Mal işlemlerini ilgili bölüme bildirmek, Temel Eğitim çağındaki çocukların eğitim kurumlarına devamı ile ilgili olarak İl Maarif Müfettişleri ve Yardımcılarınca yapılan iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek.

Bakanlık müfettişi ne iş yapar?

Madde 15 – Müfettiş, görevlendirildiği konuda, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatıyla bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşlarınca başlatılmış olan teftiş, inceleme ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir.

You might be interested:  E Okul Çıktısı Nasıl Alınır?

Müfettişler nerede çalışır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan müfettişler o kurumların teftiş kurulu başkanlığı, teftiş başkanlığı veya rehberlik ve teftiş başkanlığı adını alan kurullarda görev almaktadırlar.

Başmüfettiş ne demek?

Başmüfettiş, görevlerini Müfettiş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı olarak yürütür. Görev yaptığı kurumda denetim ve sorgulamadan sorumlu en üst düzey yetkili olarak ifade edilebilirler. Müfettişin, personel üzerindeki denetim yetkisini kanun ve usule uygun bir biçimde kullanıp kullanmadığını takip eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector