FAQ: Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Nasıl Oluyor?

Uzaktan Öğretim Tezsiz yüksek lisans nedir?

Uzaktan yüksek lisans içinde bulunduğumuz dijital çağa uygun olarak tüm yüksek lisans derslerinin internet üzerinden yürütüldüğü bir yüksek lisans türüdür. Tezsiz programlar için ALES puanı gerekmeyebiliyor ancak eğer ALES ile giremiyorsanız mezun olduğunuz lisans programındaki diploma notunuza bakılıyor.

Tezsiz yüksek lisans Uzaktan olur mu?

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına dahil olabilmek için ALES puanı gerekmemektedir. Diploma puanı ve gerekli şartların elverişli olması durumunda uzaktan yüksek lisans eğitim programlarına başvurulabilir.

Uzaktan Tezsiz yüksek lisans kaç yıl?

– Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans süresi normal durumda 3 yarıyıldır. Öğrencilerin en fazla 6 yarıyılda programını bitirmiş olmaları gerekmektedir. YENİ KANUNA GÖRE 6 yarı yıldan sonra öğrenci kayıt yenileme yapabilir, fakat ders, sınav ve proje hakları dışında herhangi bir öğrencilik hakkından yararlanamaz.

Tezsiz yüksek lisans kolay mı?

Tezsiz yüksek lisans pratiktir. Kısa sürede biter. Çoğu üniversitede 2 yarıyılda veya en çok 3 yarıyılda bitmektedir. Tezsiz yüksek lisansın bir diğer avantajı da dersleri akşam saatlarinde yapıldığı için iş hayatınızla birlikte sürdürmenin mümkün olmasıdır.

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Tezsiz yüksek lisans nasıl yapılır?

Nasıl başvurabilirim? Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans başvuruları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında (basvuruyld. anadolu.edu.tr) adresinden alınır. Başvuru sonuçları ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

You might be interested:  Eğitim Yardımı Nasıl Alınır?

Tezsiz yüksek lisans dersleri nasıl yapılır?

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans formasyon yerine geçer mı?

Eğitim fakülteleri dışındaki bölümlerden mezun olanların öğretmen olabilmelerine olanak tanıyan “pedagojik formasyon ”, Milli Eğitim Bakanlığı’nca Haziran 2020’de kaldırıldı. Başkanlık, formasyon eğitiminin “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı”na dönüştürüldüğünü açıkladı.

Tezsiz yüksek lisans ile öğretmen olunur mu?

Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek.

Tezsiz yüksek lisans süresi ne kadar?

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, iki yarıyıldır. Programın azami süresi üç yarıyıldır. MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla on ders ve dönem projesi dersi dâhil olmak üzere en az 60 AKTS kredisinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans KAÇ YIL?

Tezsiz yüksek lisans eğitim süresi ise 2 yarıyıldır, yani 1 yıl sürer.

Tezsiz yüksek lisans yapınca ne olur?

Tezsiz yüksek lisans, genellikle iş hayatında terfi vs. elde etmek isteyenlerin tercih ettiği, akademisyenlik dışı amaçlar için tercih edilen yüksek lisans eğitimidir. Lisans mezunu olduktan sonra ilgili alanda ya da başka alanda akademik seviyede eğitimin uygulamaya dönüştürülmesinin hedeflendiği lisansüstü eğitimdir.

Tezsiz yüksek lisans yapan Yüksek Mühendis olur mu?

Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ nın görüşü dikkate alınarak yüksek lisans programının tezli veya tezsiz olmasının ” Yüksek Mühendis ” ünvanını kullanabilmesi için herhangi bir engel teşkil etmediğine, tezsiz yüksek lisans öğrenim mezunlarının da ” Yüksek Mühendis ” ünvanını kullanabileceklerine

You might be interested:  Sık sorulan: Kpss Eğitim Bilimleri Hangi Sıraya Göre Çalışılmalı?

Öğretmenlik Meslek Bilgisi tezsiz yüksek lisans kaç yıl?

Tezsiz yüksek lisans programı üç yarıyıl sürmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector