Hızlı Cevap: Eğitim Bilimleri Alanında Yüksek Lisans Nasıl Yapılır?

Eğitim Bilimleri Enstitüsü hangi bölümleri kapsar?

Bölümler

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
 • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Eğitimde Drama Anabilim Dalı
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Anabilim Dalı
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
 • Karakter ve Değer Eğitimi Anabilim Dalı
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne demek?

Eğitim Bilimleri Enstitüsü ‘nde, eğitim bilimleri ve farklı öğretmenlik alanlarında lisansüstü eğitim verilmekle birlikte ulusal ve uluslararası projeler üretilmektedir. Hâlen Enstitüde 11 Ana Bilim Dalında 15 Doktora, 18 Tezli Yüksek Lisans ve 6 Tezsiz Yüksek Lisans programları ile eğitim yürütülmektedir.

Eğitim Bilimleri alanında Kimler yüksek lisans yapabilir?

Lisans not ortalaması en az 3.00/4.00 veya 80/100 olmak. -Yabancı Dil sınavına girmiş olmak. T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi bölümlerinden lisans mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir.

Eğitim Programları ve öğretim Yüksek Lisans mezunları ne iş yapar?

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde, Resmi ve özel kurumların hizmet içi eğitim birimlerinde, resmi ve özel okullarda, dershanelerde, üniversitelerde, işletmelerin insan kaynakları ve kalite geliştirme bölümlerinde program geliştirme ve

You might be interested:  Almanya'Da Nasıl Üniversite Okunur?

Fen Bilimleri Enstitüsü hangi bölümleri kapsar?

Anabilim Dalları

 • Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı (İngilizce)
 • İstatistik Anabilim Dalı
 • Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Matematik Anabilim Dalı Başkanlığı

Eğitim Yönetimi yüksek lisans ne işe yarar?

Eğitim Yönetimi yüksek lisans ve doktora programlarının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara bağlı okullara yönetici; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak,

Eğitim Bilimleri Tezsiz yüksek lisans ne işe yarar?

Tezsiz yüksek lisans, genellikle iş hayatında terfi vs. elde etmek isteyenlerin tercih ettiği, akademisyenlik dışı amaçlar için tercih edilen yüksek lisans eğitimidir. Lisans mezunu olduktan sonra ilgili alanda ya da başka alanda akademik seviyede eğitimin uygulamaya dönüştürülmesinin hedeflendiği lisansüstü eğitimdir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü ne demek?

Sosyal Bilimleri Enstitüsü, akademik kariyer basamaklarında ilerleyecek, Türkiye ve dünyanın önde gelen kurumlarında çalışabilecek, bulundukları kurum(lar)da kariyerini geliştirebilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere dünyanın tanınmış lisansüstü programları ile eş değerde uzmanlık sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitim Psikolojisi yüksek lisans ne işe yarar?

Eğitim psikolojisi alanındaki temel kuramları, araştırma yöntemlerini, güncel gelişmeleri bilme; alanda araştırma yapabilme becerisine sahip olma; eğitim alanındaki sorunlarına çözümler üretme ve disiplinler arası çalışmalara katkıda bulunma gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin

Cocuk gelisimi yüksek lisans kimler yapabilir?

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi bölümlerinden mezun durumda olan/ya da olabilecek adaylar başvurabilir. ALES’den en az 70 puan almış olmak.

Gelişim Psikolojisi yüksek lisans kimler yapabilir?

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından sunulan Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programına başvuran kişilerin Psikoloji alanından veya Sosyoloji, Sosyal Hizmetler Uzmanlığı, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık, Çocuk Bakımı ve Eğitimi gibi ilgili programlardan edinilmiş lisans diplomalarına sahip

You might be interested:  9. Sınıf Okul Ne Zaman Açılacak?

Eğitim Programları ve Öğretim Programı Nedir?

Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programıyla; öğrencilerin eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim Programları ve Öğretim doktora ne işe yarar?

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nın amacı okullarda, bakanlık ve kurumların eğitim birimlerinde, Talim ve Terbiye Dairesi’nde uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmektir.

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans nedir?

Programın Amacı: Bu programın amacı eğitim programları ve öğretim bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector