Okuyucular soruyor: Destek Eğitim Odasından Hangi Öğrenciler Yararlanır?

Destek eğitim hizmeti ne demek?

“ Destek Eğitim Odası”, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç- gereçler ile

Sınıf öğretmenleri destek eğitim odasında kaç saate kadar görev alabilir?

Sınıf öğretmenleri maaş ve ek ders karşılığı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Sınıf öğretmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek Eğitim Odasında ders verilebilir.

Destek eğitim Odası maaş karşılığı sayılır mı?

Buna göre, Destek Eğitim Orasındaki görevler maaş karşılığı, ek ders ücreti karşılığı ve idari görev karşılığı da olmak üzere verildiğinden, (Kararın 10. Maddesinde sayılanlar hariç olmak üzere) “her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir” hükmünden yararlandırılır.

Destek eğitim odasında dersler ne zaman verilir?

Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır. Destek eğitim odasında öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan derse ilişkin eğitim verilir.

You might be interested:  Okul Nakilleri Nasıl Yapılır?

Özel eğitimde destek eğitim hizmeti nedir?

4 Destek eğitim hizmetleri; özel gereksinimi ve/veya engeli olan öğrencilerin tıbbî ve eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç-gereç, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmasıdır.

Kaynaştırma ve Destek eğitim Hizmetleri nelerdir?

Kaynaştırma, Özel eğitimde en sık kullamlan anlamıyla, “Gerektiğinde özel gereksinimli öğrenciye ve/veya sınıf öğretmenine destek özel eğitim hizmetleri sağlanması koşulu ile, özel gereksinimli öğrencinin normal eğitim or tamında eğitilmesidir.” (Kırcaali-İftaı; 1992, s.45).

30 saat derse olan öğretmen destek eğitim verebilir mi?

Özel eğitim öğretmeni 30 saate ek 8 saat destek eğitim odasında görev alabilir. Bu kapsamda normal müfredat kapsamında girdiği dersler de dâhil olmak üzere toplam da 38 saat ders görevi alabilir. Destek eğitim odasında verilen derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir.

Destek eğitim Odası hangi öğrenci ile açılır?

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersiz- liği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin öğrenim gördüğü okul ve ku- rumlarda “ Destek Eğitim Odası ” açılması zorunludur.

Destek eğitim Uzaktan verilir mi?

Kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerden ortaokullarının 8. sınıflarına devam edenler için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle sürdürülebilecek.

Destek eğitim Odası hazırlık planlamaya dahil mi?

Destek eğitim odasındaki veya evde eğitim /hastanede eğitimdeki görevler maaş karşılığı ve ek ders ücreti karşılığı verildiğinden, (Kararın 10. maddesinde sayılanlar (yöneticiler) hariç olmak üzere) “her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir” hükmünden

You might be interested:  2021 Öğretmen Atamaları Ne Zaman Yapılacak?

Destek eğitim Odası telafi yapılır mı?

Destek Eğitim Odasında çeşitli nedenlerle (öğrencinin devamsızlığı, kar yağışı nedeniyle tatil, resmi tatil, milli/dini bayramlar vb) yapılamayan derslerin telafisi yapılmaz. Yapılamayan dersler için Destek Eğitim Odasında derse giren öğretmenlerin ek ders ücreti ödenmez.

Okul yöneticileri destek eğitim odasında ders görevi alabilirler mi?

ğ) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez.”

Yarı zamanlı kaynaştırma eğitimi nedir?

Yarı Zamanlı Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel sınıftadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır.

Destek eğitim Odası neden önemlidir?

Destek eğitim odası, eğitiminde amaç kaynaştırma öğrencisinin gereksinim duyduğu alan veya alanlarda destek sağlayarak öğrencinin o dersle ilgili olarak başarabileceği en üst düzeye gelmesini sağlamaktır.

Okul müdürü destek eğitim odasında görev alabilir mi?

g) İlkokul ve ortaokullardaki destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilere eğitim vermek üzere üst kademelerde görev yapan alan öğretmenleri de görevlendirilebilir. ğ) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector