Okuyucular soruyor: Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ne Iş Yapar?

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı kaç saat ek ders alır?

19 saat ek ders alıyorlar. Nöbet ücretleri olmadığı gibi artırımlı ek dersleri de bulunmuyor hocam. Sadece hafta sonu kursları varsa, o gün kurumda bulunan müdür yardımcısı 2 saat ek ders alır.

Sınıf öğretmeni halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olur mu?

Sınıf öğretmeninin liseye müdür yardımcısı olarak atanması mümkün değildir. Çünkü branşı lisede bulunmamaktadır. Ama sizin halk eğitim merkezine atanabilmenizin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Halk Eğitim Müdürlüğü ne iş yapar?

Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı taşra birimi olan Halk Eğitimi Merkezleri, halka mesleki ve sosyal-kültürel amaçlı bilgi, beceri kazandıran, kişilerin boş zamanlarını olumlu faaliyetlerle değerlendirmelerini, gelirlerini artırmayı sağlayan birer yaygın eğitim kurumudur.

Öğretmenevi müdür yardımcısı kaç saat ek ders alır 2020?

Dönem Toplu Sözleşmede atılan imzayla okul müdürlerine haftalık verilen 20 saatlik ek ders ücreti 4 saatlik artışla 24 saate, müdür yardımcılarına verilen 18 saatlik ek ders ücreti 1 saatlik artırımla 19 saate yükseltildi.

Müdür yardımcısı kaç saat ek ders alır 2020?

6 aylık geçici müdür yardımcıları hangi kurumda görev yaparsa yapsın müdür yardımcılığı haftalık ek dersi 18 saattir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Halk Eğitim Sertifikası Nasıl Alınır?

Hangi branş öğretmenleri hangi okullarda idareci olabilir?

MEB’e göre kimler hangi kurumlara yönetici olabilirler? – Türkçe, İlköğretim Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji öğretmenleri Ortaokullara yönetici olabilecekler. Liselere yönetici olamayacaklar. Yani öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak hükmü uygulanacak.

Halk Eğitim Merkezi nereye bağlı?

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı taşra birimi olan Halk Eğitimi Merkezleri, halka mesleki ve sosyal-kültürel amaçlı bilgi,beceri kazandıran,kişilerin boş zamanlarını olumlu faaliyetlerle değerlendirmelerini, gelirlerini artırmayı sağlayan birer yaygın eğitim kurumudur.

Halk Eğitim amaçları nelerdir?

Yurttaşların çalışma gücünü artırmak, yaşayış seviyesini yükseltmek, milli ve insani meziyetlerini geliştirmek amacıyla okul eğitimi dışında ve ya yanında yapılan eğitim ve öğretim çalışmalarıdır.

Halk Eğitim Kurslarını kim denetler?

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 56 ncı maddesinde, “ Eğitim -öğretim hizmetinin, bu Kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur.”

Yaygın eğitimi kim düzenler?

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı yaygın eğitim kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi hakkındaki yöntem ve ilkeler ile halk eğitimi merkezlerinin gözetiminde veya iş birliğinde özel öğretim kurumları mevzuatı dışında açılacak kurslarla ilgili

Öğretmenevi Müdürü kaç saat ek ders alır 2019?

Buna göre, maddede sayılan eğitim kurumu yöneticilerine haftada 20 saat, öğretmenlerine ise haftada 18 saat ek ders ücreti ödenecektir.

Müdür yardımcısı haftalık kaç saat ek ders alır?

Ancak Kararın 6′ ncı maddesinde belirtilen aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate kadar fiilen koordinatörlük görevini yapmaları kaydıyla ek ders görevi verilebilir.

Öğretmenevi hangi genel müdürlüğe bağlı?

T.C. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü (E-DESTEK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector