Okuyucular soruyor: Hizmet Içi Eğitim Ücreti Ne Kadar?

Hizmet içi eğitim kurslarında ek ders kesilir mi?

Danıştay 12. Dairesi ise yaptığı inceleme sonucu öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılıp ek ders ücretinden yararlanabilmesi için kursa öğretmen veya yönetici olarak katılması gerektiğini, kursa kursiyer olarak katılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenemeyeceğini açıkladı.

Hizmet içi eğitim kaç saat?

Hizmet içi eğitim faaliyetleri: MADDE 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir

Aday öğretmen Semineri ek ders ücreti alır mı?

Bilindiği üzere, “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.” hükümlerine göre ek ders ücreti ödeniyor.

Hizmetiçi eğitimde DYK ödenir mi?

Hizmet içi eğitim kurs ve seminerlere katılan öğretmenin ek ders ücret kayıpları karşılanır mı? MEB, valiliğin yurt içinde düzenlediği her türlü eğitsel gezi, konferans ve seminerde görevlendirilen öğretmenlere, ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevleri hariç diğer ek ders ücreti kayıplarını karşılamaktadır.

Eğitim Yöneticisi ek ders alır mı?

MADDE 26- (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders

You might be interested:  Okul Öncesi Hangi Sınıf?

Kurs ek ders verilecek mi?

MEB bünyesinde yapılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu için öğrencilerden herhangi bir ücret istenmez. Öğretmenlere ise DYK’de girdikleri her ders için ek ücret ödenir.

Hizmetiçi eğitim zorunlu mu?

MADDE 21-(1) Personelin düzenlenecek hizmet içi eğitime katılması zorunludur. Eğitime katılacakların sayı ve nitelikleri programlarda belirlenir. (3) Kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetlerine katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin ile ilgili hükümleri uygulanır.

Hizmet içi eğitim programı nedir?

Hizmet içi eğitim; özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan bireylere görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan eğitimdir(3).

Hizmet içi eğitim kim verir?

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Kalkınma ve icra Planlarının ilke ve amaçlarına uygun olarak Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin eğitim ihtiyacı çerçevesinde hizmetiçi eğitim plan ve programları hazırlar ve uygular.

Öğretmenler seminer ücreti alacak mı?

Geçtiğimiz yıl 18 Kasım 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe giren bu karardan dolayı 22-26 Haziran 2020 tarihlerinde Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları için seminere katılan öğretmenlere 15 saat ek ders ücreti ödenecektir.

Aday Öğretmen Semineri kaç hafta?

414 SAAT GEÇİRECEK: Toplam 24 hafta üzerinden programlanan eğitim; danışman eşliğinde sınıf içi, sınıf ve okul dışı faaliyet 14 hafta sürecek, bu da 414 saate denk geliyor. Seminer ve kurs türü çalışmalar ise 10 hafta (50 gün-300 saat) olacak. Aday öğretmenler, toplamda 714 saatlik bir yetiştirme sürecinden geçecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector