Soru: Eğitim Raporu Nasıl Hazırlanır?

Bir rapor nasıl hazırlanır?

Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz:

 1. Konunun uzmanı olmak.
 2. Raporun konusunu iyi kavramış olmak.
 3. Konuyla ilgili kaynakları taramak.
 4. Kaynaklardan elde edilen malzemeyi etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu nitelikte hazırlamak.
 5. Objektif davranmak.

Bilimsel bir rapor nasıl hazırlanır?

RAPOR YAZIMINDA TEMEL İLKELER

 1. Amaç iletişimdir. Açık ve kolay anlaşılır olmalıdır.
 2. Kısa ve öz olmalıdır. Ort. 10-20 sayfa.
 3. Bir paragraf en az üç cümleden oluşmalıdır.
 4. Son cümle bir sonraki paragrafla bağlantı kurmalıdır.
 5. Kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açıklanmalıdır. GYA (günlük yaşam aktiviteleri)

Rapor yazmanın ön koşulları nelerdir?

Rapor yazma görevi almış ya da bunu görev edinmiş kişi aşağıdaki beş konuda kendisini hazırlamış olmalıdır:

 • – Raporun niçin yazılacağını kavramış olmalıdır.
 • – Raporun kim veya kimler için yazılacağı konusunu iyi biliyor olmalıdır.
 • – Raporda hangi konuların ne ölçüde yazılacağını doğru saptayabilmelidir.

Raporun hangi bölümünde tavsiyeler verilir?

Özet: Raporun özünü, gayesini, raporda incelenen temel fikirleri, varılan sonuçları ve yapılan tavsiyeleri kısaca belirtir. İçindekiler Tablosu: Raporun yapısını gösterir, raporda yer alan ana ve tali bölümlerin isimlerini içerir.

You might be interested:  Sal Hangi Okul?

Üniversite rapor nasıl hazırlanır?

Rapor Formatı Nasıl Olmalı?

 1. Yazım dili anlaşılır olmalıdır.
 2. Kağıt ölçüsü mutlaka A4 olmalıdır.
 3. Yazı karakteri Times New Roman, biçimi normal ve büyüklüğü 12 punto olmalıdır.
 4. Yazım aralığı 1.0 satır olmalıdır.
 5. Alt -üst kenar boşlukları 4.25 cm, yan kenar boşlukları her iki tarafta 4.35 cm olmalıdır.

Proje ile ilgili rapor nasıl hazırlanır?

Proje raporu, Times New Roman karakterleriyle, 12 punto, sayfanın her yanından 2,5 cm boşluk bırakarak, tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılır. Rapor olabildiğince kısa ve öz olmalıdır. Proje raporu en az 2, en fazla 15 sayfa olmalıdır. Yapılan çalışmanın rapor üzerinden değerlendirileceği unutulmamalıdır.

Bilimsel raporun hazırlanmasında nelere dikkat edilir?

RAPOR YAZILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Raporun hitap bölümüne raporun sunulduğu makam büyük harfle yazılır. 2- Raporlar okunaklı, anlaşılır ve düzgün cümlelerle yazılmalıdır. Raporlar uzun ve kapsamlı olabileceği gibi özlü ve kısa da olabilir. 3- Raporlarda yazılarda silinti ve kazıntı yapılmalıdır.

Bilimsel raporun giriş bölümünde neler yer alır?

4. Giriş: Giriş bölümü bu projeyi neden seçtiğinizi ve projenin amacını ifade eder, araştırmanızla ilgili varsayımınızı bildiririsiniz. Projenizi seçmenin bir nedeni vardır.

Bilimsel raporun giriş kısmında neler bulunur?

Metin Kısmı Raporda açıklanmak istenen fikirler bölüm ya da bölümler halinde sunulur. Giriş; araştırmanın metin kısmının başlangıcıdır. Girişte araştırmanın çözümlemeye çalıştığı soru ya da sorunlar açıklanır. Raporun hangi bölümlerden oluştuğu, bölümlerde nelerin ele alındığı gibi konular girişte işlenir.

Rapor yazmak için uzman olmak gerekir mi?

Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz: * Konunun uzmanı olmak. * Raporun konusunu iyi kavramış olmak.

Sosyal inceleme nasıl yapılır?

Anne babanın evlilik öyküsü alınır, ailenin yapısı ve geçirdiği değişimler incelenir, aile üyeleri arasındaki ilişkiler gözlemlenir, aile içi roller ve aile kuralları sorulur, aile üyelerinin herhangi bir durumda tepki davranışının ne şekilde olduğu, anne ve babanın kendi ailelerine yönelik bilgiler elde edilmeye

You might be interested:  Okul Ocak Tatili Ne Zaman?

Rapor yazmanın önemi nedir?

Bir çalışanın düzenli raporu, istenilen sonuçlarla neticelenen faaliyetlerin aşamalarını gösterir; nedenlerini: etkenlerin değerlendirmelerini; ve tavsiyelerini. Her iki durumda da, bir rapor ne istenildiği ile neyin başarıldığını karşılaştırmalıdır; sonuçları analiz etmelidir; ve tavsiyede bulunmalıdır.

Raporun hangi bölümünde var olan Olumsuzluklari ortadan kaldirmak icin tavsiyeler verilir?

Raporun özet bölümünde var olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tavsiyeler verilir. Baş sayfa: Raporun ismini, konusunu, raporun kim veya kimler tarafından, kimler için hazırlandığını, raporun hazırlanmasına sebep teşkil eden olayı ve bir cümle ile raporun sonucunu içerir.

Raporun sonuç bölümü nasıl yazılır?

Öneriler

 1. “Ne olacak?” sorusunu yanıtlayın. Okuyuculara bu çalışmanın neden önemli olduğunu açıklayın.
 2. Sentez yapın, özet değil! Makalenizde yer alan bilgileri, tekrar tekrar sunulan veriler haline getirmeye kalkışmayın.
 3. Okuyucularınızı yeniden yönlendirin.
 4. Yeni bir anlam kazandırın.

Raporun birinci kısmında hangi bölümler bulunur?

Birinci Kısım Raporun birinci kısmında aşağıdaki bölümler bulunur. Kapak sayfası Hazırlanan bir raporun ilk sayfası kapak sayfasıdır. Araştırma hakkında genel bilgilerin, amacının, kullanılan yöntemlerin ve elde edilen bulguların kısa ve genel bir biçimde tanıtıldığı bölümdür. Bu bölüm genelde uzun tutulmaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector