Soru: Etkin Öğrenme Kavramı Hangi Eğitim Yaklaşımının Temel Felsefesini Oluşturmaktadır?

Öğretme ve öğrenme yaklaşımları nelerdir?

6- ETKİN (AKTİF) ÖĞRENME

 • Özdüzenleme.
 • Kendini gösterme.
 • Araştırma yapma.
 • Problem çözme.
 • Sorgulama.
 • Kendini geliştirme.
 • Sorumluluk alma.
 • İşbirlikli çalışma.

High Scope Eğitim yaklaşımı nedir?

High / Scope, yirmiden fazla ülkede erken çocukluk dönemine hizmet veren bakım yuvalarında kullanılan, uzun süredir tanınmış eğitimsel bir yaklaşımdır. High / Scope yaklaşımı, özel teçhizat, materyaller ya da çevre istemeyen eğitimsel bir süreç ve felsefedir ve 40 yıllık araştırmalar ve uygulamalar üzerine kurulmuştur.

Etkili öğrenme öğretme ortamı nasıl olmalıdır?

Etkili Bir Öğrenme Ortamının 10 Temel Özelliği

 • Soruları öğrenciler sorar, hem de iyi soruları!
 • Sorulara cevaplardan daha çok değer verilir.
 • 3. Fikirler çok çeşitli kaynaklardan gelir.
 • Birbirinden farklı öğrenme modelleri kullanılır.
 • 5. Sınıf yerine topluluk olarak öğrenilir.
 • 6. Öğrenme kişiselleştirilmiştir.

High Scope Yaklaşımı nasıl uygulanır?

Bu sistemin detayları

 1. Öğretmenler, çocukların düşünce ve eylemlerini yönetip denetlemek yerine bu düşünce ve eylemleri temel almalıdırlar.
 2. Çocuklar, günlük yaşantılarında ne yapmak istediklerine karar verme fırsatına sahip olmalıdırlar.
 3. Çocuğun günlük planı, öğretme için bir başlangıç noktası oluşturmalıdır.

Birlikte öğretim yaklaşımları neler?

Bu süreç genel olarak; 1) bir öğretim yapan, bir gözlemci, 2) bir öğretim yapan, bir yardımcı, 3) alternatif öğretim, 4) paralel öğretim, 5) istasyon öğretimi ve 6) ekip öğretimi şeklinde uygulanabilir.

You might be interested:  FAQ: Eğitim Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öğrenme öğretme stratejileri nelerdir?

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

 • Sunuş yoluyla öğretim (David AUSUBEL)
 • Buluş yoluyla öğretim (Jerome BRUNER)
 • Araştırma-inceleme yoluyla öğretim (John DEWEY)
 • İşbirlikli öğrenme (Lev VYGOTSKY)
 • Tam öğrenme (Benjamin BLOOM)
 • Yapılandırmacı (Lev VYGOTSKY, Jean PİAGET, John DEWEY)

High Scope programinin toplumsal yarari nedir?

High Scope Programı, çocukların dil becerileri ön plana çıkaran ve dilsel zekâlarının gelişimini destekleyen bir programdır. High Scope Toplumsal Yararı olarak çevreyle kurdukları iletişimi ve sosyal becerileri gösterebiliriz.

High Scope anahtar deneyimler nelerdir?

High Scope Etkinlik Örnekleri & Müfredat: Anahtar deneyim ifadeleri ise 10 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar dil ve okuma yazma, yaratıcı temsil, inisiyatif ve toplumsal ilişkiler, müzik, hareket, sınıflama, sayı, sıralama, zaman ve uzaydır.

High Scope yaklaşımında eğitim ortamındaki ilgi köşelerinden biri nedir?

Gelişimsel Köşeler Olmalı High Scope programında sınıf içinde çocukların ilgileri ve gelişimsel göstergeleriyle ilgili köşeler oluşturulur. Bu köşeler çok iyi tanımlanmış ve sınırları belirlenmiştir. Köşelerdeki malzemeler şeffaf kutularda ve çocukların ulaşacağı raflarda bulunur.

Etkili öğrenme ortamı nedir?

Bizler çocuklara birşeyler öğretirken belki öğrettiklerimizden daha fazla şeyi de onlardan öğreniyoruz. Öğrenciyi merkeze alan, onların bireysel farklılıklarını ortaya koyan, öğretirken öğrenmeye de açık olan öğretmen etkili öğrenme ortamı oluşturur.

Öğrenme ortamları nelerdir?

‘ Öğrenme ortamı, öğrencilerin öğrenme eylemini gerçekleştirdikleri farklı fiziksel mekanlar, ortamlar ve kültürler anlamına gelir. Bu tanım, öğrencilerin çok farklı ortamlarda çok farklı şekillerde öğrendiği fikrini kabul eden bir tanımdır.

Olumlu bir sınıf ortamı nasıl olmalıdır?

Yukarıda söylenenlerin ışığında Olumlu sınıf ortamının en önemli özellikleri şunlardır: (a) Bütünleşme, kaynaşma, hoşlanma duyguları, (b) Öğrenci gelişimi, (c) Doyum, (ç) Derse katılım, (d) Amaca ve işe dönüklük, üretkenlik, (e) Düzenlilik, kurallarda netlik, (f) Yenilik, (g) Đşbirliği ve yardımlaşma, (ğ) Öğretimin

You might be interested:  Soru: Istanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Vize Sınavları Nasıl Oluyor?

Çember zamanı hangi yaklaşım?

“Waldorf eğitiminde her sabah bir “ çember zamanıyla” başlar. Çember zaman, çocukların, örneğin mevsimler gibi belli temalar üzerine bir şarkı ya da tekerleme söyledikleri, hareket egzersizleri yaptıkları ya da parmak oyunları oynadıkları özel bir zaman dilimidir.

Head Start programinin baslamasina neden olan olaylar?

6.1. ABD’de iki önemli olay Head Start programının başlamasına neden olmuştur. Bunlardan ilki, 1950’lerin sonunda 1960’ların başında insan hakları hareketinin kongre tarafından çıkarılan önemli yasalarla sonuçlanmasıdır. Kongre ülkede azınlıkların korunmasını ve azınlık haklarını garanti altına almıştır.

Reggio Emilia eğitim modeli nedir?

Çocuklara özgürce ve birlikte öğrenme şansı veren Reggio Emilia Yaklaşımı, yüksek kaliteli bir okul öncesi eğitim sistemi ortaya koyar. Kurucusu Loris Malaguzzi’dir. İtalya’nın Reggio Emilia kasabasında, 1945’te 2. Yani okullarda çocuklar günler süren projeler üzerinde çalışırlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *